Reference v plynárenství

Nedůležitý dekorativní prvek
 

Firma TDS, spol. s r.o. působí v oboru plynárenských distribučních sítí řadu let. Pro Severomoravskou plynárenskou a.s. realizovala řadu systémů, řešení a aplikací. K nejvýznamnějším patří :

Řídicí systém NET4GAS

Nedůležitý dekorativní prvek

V roce 2011 byla dokončena obnova řídicího systému pro monitorování a řízení plynárenské sítě NET4GAS, systém zahrnuje tranzitní i vnitrostátní přepravu. Systém dodávala firma IDS GmbH a na realizaci se významnou měrou podílela firma TDS jako její subdodavatel.
Základem řešení je SCADA systém High-Leit firmy IDS GmbH. Řídicí systém zjišťuje přenosy dat z telemetrických stanic v protokolu IEC 60-870-5-104, ovládání zařízení na plynárenské síti, přenosy dat mezi dispečinky ostatních plynárenských společností v protokolu Tase. 2, výměnu dat s jinými systémy a partnery. Součástí systému je on-line SIMONE pro simulaci plynárenské sítě, prognóza spotřeby plynu a integrační platforma ACOS-X4 pro předávání dat mezi různými systémy nebo společnostmi a propojení obchodu s kapacitou.
Systém je řešen jako redundantní v rámci lokality i mezi lokalitami. Řídicí systém NET4GAS je instalován na hlavním dispečinku v Praze, kde je zajištěna redundance pomocí zdvojení jednotlivých serverů. Hlavní dispečink je vybaven zobrazovací stěnou. Na další vzdálené lokalitě je instalována druhá část systému, která je připravena jako záložní dispečink. Také na záložním dispečinku je zajištěn provoz zdvojením vybraných serverů.

Technická data:

  • 2.500 km Tranzitních plynovodů
  • 5 Kompresorových stanic
  • 6 podzemních zásobníků
  • 185 telemetrických stanic
  • Hlavní a nouzový dispečink pro zajištění redundance v rámci lokality i mezi lokalitami
  • Redundantní řídicí systém (High-Leit) pro zajištění redundance v rámci každé lokality
  • Software pro simulaci
  • Software pro výpočet prognózy spotřeby plynu a optimalizaci
  • Integrační platforma ACOS X4 (integrace SAP-PM; Integrace software pro dispozice, obchod s kapacitou, GIS, ...)

Dálkové řízení předávacích stanic plynu

Nedůležitý dekorativní prvek

SCADA systém, který zajišťuje sběr dat z předávacích stanic plynu a podzemních zásobníků, které jsou vstupem do vysokotlaké distribuční sítě SMP a.s.. Předávací stanice Štramberk a Děhylov jsou bezobslužné, mají on-line propojení s dispečinkem v Ostravě, odkud jsou dálkově řízeny.

Monitoring vysokotlaké plynárenské sítě

Nedůležitý dekorativní prvek

TDS realizovala pro dispečink SMP a.s. SCADA systém pro monitorování VTL sítě. Sběr dat z vybraných regulačních stanic a je realizován telemetrickými stanicemi TELEMAT L, přenosy jsou zajišťovány z větší části pomocí rádiových sítí.

Systémy hlídání tlakových hladin

Nedůležitý dekorativní prvek

Systém pro hlídání tlakových hladin měst monitoruje tlaky a poruchové stavy na vybraných regulačních stanicích plynárenské sítě a signalizuje změnu sledovaných veličin mimo zadané meze. Pro každou veličinu jsou zadány dvě horní a dvě dolní meze (varovné a havarijní) a na vybraná pracoviště je signalizováno jejich případné podkročení nebo překročení.

Centrální poruchová a pohotovostní služba ...

Nedůležitý dekorativní prvek

TDS realizvala SW aplikaci pro podporu poruchové a pohotovostní služby an SMP a.s.. Aplikace podporuje příjem a vyhodnocení poruchového hlášení a jeho předání na odpovídajícího pracovníka k řešení. Zobrazovat a zadávat informace o poruchách je možné i z prostředí intranetu prostřednictvím WWW stránek.

Dispečerský řídicí systém ...

Nedůležitý dekorativní prvek

Dispečerský řídicí systém je datový sklad pro plynárenský dispečink, realizovaný nad databází ORACLE. Datový sklad integruje data z různých systémů a aplikací dispečinku a slouží jako rozhraní pro výměnu dat mezi těmito systémy. Do datového skladu jsou ukládána data ze SCADA systémů (předávací stanice, zásobníky, regulační stanice VTL sítě, protikorozní ochrana), data z obchodního měření (AVE), je zde připojen predikční systém ELVÍRA a program pro analýzu sítí SIMONE. Datový sklad tvoří rozhraní pro předávání dat do nadřízených systémů (PTIS, …).

 
Ilustrační obrázek k tématu
unimportant decoration, box shadow
unimportant decoration, box shadow unimportant decoration, box shadow


Nedůležitý dekorativní prvek
Datum poslední aktualizace stránky: 10. 4. 2012  
 
TELE DATA SYSTEM, spol.s r.o. - Klepněte pro návrat na úvodní stránku
TELE DATA SYSTEM
Finální dodávky telemetrických a řídících systémů
Důležitý grafický prvek
ČeskyČeská Vlajka
DeutschDeutsche Flagge

Důležitý grafický prvek
Přehled všech stránek dostupných na této prezentaciMapa stránek | Snadné a rychlé vyhledání libovolných informacíVyhledávání  
/ Reference / Plynárenství