Historie firmy TDS

Nedůležitý dekorativní prvek
 

1991 - Vznik firmy TELE DATA SYSTEM spol. s r.o. jako sesterské firmy německé společnosti TELE DATA ELECTRONIC GmbH (TDE). Firma se od svého vzniku zabývala realizací telemetrických a dispečerských systémů především ve vodárenských společnostech. Při budování těchto systémů byly využívány produkty mateřské firmy TDE (telemetrické stanice TELEMAT-M a SCADA systém TELEMAT-P, TELEMAT-X).

1992 - do TDS byla z mateřské firmy TDE přesunuta část vývojových prací na firmware telemetrických stanic. Ve firmě TDS probíhá vývoj software pro novou typovou řadu telemetrických stanic TELEMAT-L 100/200.

1992 - ve firmě TDS byl dokončen vývoj SCADA systému TELEMAT-Plus, který byl provozován pod víceuživatelským a vícetaskovým OS MultiUser-DOS (Real32).

1993 - firma se rozrůstá a stěhuje se do nových prostor.

1995 - V TDS byl zahájen vývoj nového SCADA systému pod operačním systémem Windows-NT. První nasazení SCADA systému TELEMAT-NT.

1997 - Realizována a předána do provozu naše největší zakázka v oblasti čistíren odpadních vod, kompletní dodávka MaR a ASŘ pro Ústřední čistírnu odpadních vod Ostrava (ÚČOV).

1998 - Realizace systému pro dálkové řízení předávací stanice plynu Štramberk pro Severomoravskou plynárenskou a.s.. Systém je realizován se stanicemi TELEMAT a na SCADA systému TELEMAT-NT.

2000-2005 - Realizace systému pro hlídání tlakových hladin měst (THM) pro Severomoravskou plynárenskou a.s..

2000 - Nasazení SCADA systému TELEMAT-NT na zakázce v SRN v systému pro monitorování a řízení provozu silničních tunelů.

2001 - Realizace první zakázky v Jaderné elektrárně Dukovany. Do provozu uvedena významná aplikace v oblastí energetiky a to "Skupinová regulace jalového výkonu v uzlu Slavětice" (ASRU). Systém je realizován se stanicemi TELEMAT a na SCADA systému TELEMAT-X (OS AIX).

2001 - Realizace systému pro dálkové řízení předávací stanice plynu Děhylov pro Severomoravskou plynárenskou a.s.. Nasazení SCADA systému TELEMAT-NT Cluster.

2001 - Rozšíření řady telematerických stanic o malé stanice TELEMAT-L030/040.

2001 - Vývoj a první nasazení stanice katodické ochrany (PKO) s možností dálkového přístupu.

2002 - Realizace první etapy měřícího systému elektro (MSE) v Jaderné elektrárně Dukovany. Do provozu uvedeno 13 měřících ústředen rychlých binárních signálů. Měřící ústředny jsou realizovány se stanicemi TELEMAT a SCADA systémem TELEMAT-NT. Data jsou ukládána do centrální databáze ORACLE.

2003 - Realizace dispečerského řídicího systému pro dispečink vysokotlaké sítě na Severomoravké plynárenské a.s.. Významný a rozsáhlý projekt, který integroval data řady existujících systémů a aplikací dispečinku do centrální databáze ORACLE.

2004 - Vývoj a nasazení SW aplikace pro podporu centrální poruchové služby na SMP a.s.. Systém podporuje centrální příjem poruchových hlášení, jejich předání k řešení a přístup k poruchovým hlášením z různých pracovišť společnosti.

2004 - Vstup strategického partnera do firmy. Prodej většinového podílu firmy společnosti IDS GmbH.

2005 - Změna sídla společnosti, stěhování do nových prostor.

2006 - Zahájení budování Systému integrovaného managementu (QMS a EMS). Založení servisní pobočky společnosti v Hradci Králové v souvislosti s poskytováním servisních služeb pro dispečink Východočeské plynárenské, a.s. Nasazení a úprava SW aplikace pro podporu centrální poruchové služby ve Východočeské plynárenské, a.s.. Projekt SŘTP pro připojení Průmyslové zóny Nošovice na zemní plyn.

2007 - Certifikace Systému integrovaného managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Realizace části MaR, SŘTP, EZS a Záložního zdroje pro připojení Průmyslové zóny Nošovice na zemní plyn (PRS Nošovice). Realizace části SŘTP Centrální odorizace plynu pro SMP Net, s.r.o.

 


Nedůležitý dekorativní prvek
Datum poslední aktualizace stránky: 4. 5. 2010  
 
TELE DATA SYSTEM, spol.s r.o. - Klepněte pro návrat na úvodní stránku
TELE DATA SYSTEM
Finální dodávky telemetrických a řídících systémů
Důležitý grafický prvek
ČeskyČeská Vlajka
DeutschDeutsche Flagge

Důležitý grafický prvek
Přehled všech stránek dostupných na této prezentaciMapa stránek | Snadné a rychlé vyhledání libovolných informacíVyhledávání  
/ Profil firmy / Historie