Politika kvality

Nedůležitý dekorativní prvek
 
Vedení společnosti TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o. touto politikou kvality stanovuje rozhodující záměry a zásady, které jsou v organizaci realizovány pro zajištění soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému managementu kvality.
 1. Zaměření na zákazníka

  • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků.
  • Monitorování spokojenosti zákazníků s našimi službami a její zvyšování.
 2. Vedení a řízení lidí

  • Definování strategických záměrů společnosti.
  • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu.
 3. Zapojení lidí

  • Využívání znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků společnosti pro řízení procesů a pro vykonávání pracovních činností.
  • Rozvíjení úrovně odborné způsobilosti pracovníků.
  • Hodnocení výkonnosti, uznávání osobního přístupu a přínosu pracovníků.
 4. Procesní přístup

  • Definování podmínek pro účinné a efektivní provádění procesů v organizaci.
  • Uplatnění a neustálé zlepšování procesů pro plnění požadavků zákazníků.
  • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro provádění procesů.
 5. Systémový přístup k managementu

  • Uplatňování a rozvíjení systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.
  • Zajišťování součinnosti všech zaměstnanců v tomto systému pro efektivní plnění všech požadavků všech požadavků zákazníků i vedením stanovených záměrů a cílů.
 6. Neustálé zlepšování

  • Provádění důsledné analýzy monitorovaných údajů a získávaných informací, včasné přijímání preventivních opatření.
  • Využívání podnětů zaměstnanců ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností.
 7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

  • Monitorování funkce procesů a hodnocení parametrů jejich výkonnosti.
  • Uplatňování týmové práce pro rozhodování a řešení problematiky kvality.
 8. Dodavatelské vztahy

  • Monitorování a hodnocení výkonnosti našich dodavatelů.
  • Vytváření vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli.

Další informace

Nedůležitý dekorativní prvek

 


Nedůležitý dekorativní prvek
Datum poslední aktualizace stránky: 18. 3. 2011  
 
TELE DATA SYSTEM, spol.s r.o. - Klepněte pro návrat na úvodní stránku
TELE DATA SYSTEM
Finální dodávky telemetrických a řídících systémů
Důležitý grafický prvek
ČeskyČeská Vlajka
DeutschDeutsche Flagge

Důležitý grafický prvek
Přehled všech stránek dostupných na této prezentaciMapa stránek | Snadné a rychlé vyhledání libovolných informacíVyhledávání  
/ Profil firmy / Řízení kvality / Politika kvality