Environmentální politika

Nedůležitý dekorativní prvek
 
Vedení společnosti TELE DATA SYSTEM, spol. s r. o. vyhlašuje tuto politiku s přesvědčením, že bude kladně přijata všemi pracovníky, obchodními partnery, regionálními orgány státní správy a širokou veřejností.
Cílem je dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takové úrovně řídící a organizační činnosti, která dovolí minimalizovat negativní vliv naší organizace na životní prostředí, a která se kladně projeví v kvalitě produkce a v úrovni bezpečnosti práce. Systémovým přístupem k ochraně životního prostředí chce organizace dosáhnout zlepšování životních podmínek v nejbližším okolí, kterého se realizační a inženýrská činnost přímo dotýká.
 1. Všeobecné zásady

  Ochrana životního prostředí je jedním z prioritních úkolů společnosti. Základem péče o životní prostředí je účinný řídící systém – systém environmentálního managementu.

 2. Jednotný systém řízení

  Implementace environmentální problematiky bude prováděna do organizačních a řídících norem. Environmentální politika, environmentální cíle, a jejich aktivní uplatňování je základem pro kontinuelní proces zlepšování environmentálního profilu.

 3. Soulad s environmentálními zákony

  Dodržování legislativních požadavků na ochranu životního prostředí a jejich aktivní uplatňování je základem pro kontinuální proces zlepšování environmentálního profilu.

 4. Neustálé zlepšování

  Budeme neustále zdokonalovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.

 5. Informovanost a komunikace

  Pravidelně budeme poskytovat informace pracovníkům, veřejnosti a veřejnoprávním orgánům. Průběžně budeme komunikovat s orgány místní samosprávy, občanskými iniciativami či zákazníky o environmentální problematice.

 6. Výrobky a služby

  Budeme poskytovat takové výrobky a služby, které nemají negativní vliv na životní prostředí a které lze recyklovat, opakovaně používat nebo bezpečně zlikvidovat.

 7. Technologické procesy a zařízení

  Budeme vyvíjet, projektovat, provozovat zařízení a provádět činnosti s ohledem na účinné využívání energie a materiálů, na šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu udržitelného využívání obnovitelných zdrojů.

 8. Dodavatelé

  Budeme prosazovat, aby zásady environmentální politiky postupně uplatňovali i dodavatelé surovin, polotovarů, výrobků a služeb a aby se dostali do souladu s našimi environmentálními kritérií.

 9. Havarijní připravenost

  Tam, kde existují činnosti či místa s možnosti vzniku mimořádné situace, vypracujeme havarijní plány a zajistíme pravidelné přezkušování pracovníků z jejich dodržování.

 10. Vzdělávání zaměstnanců

  Budeme systematicky připravovat a motivovat naše pracovníky, aby prováděli své činnosti environmentálně odpovědným způsobem.

 11. Dokumentování

  Environmentální politika bude dostupná všem pracovníkům, zákazníkům, široké veřejnosti a orgánům státní správy.

Vyhlášením environmentální politiky se vedení TELE DATA SYSTEM, spol.s r.o. zavazuje ke stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot zaměřených na prevenci znečišťování životního prostředí a jejich přístupnosti pro veřejnost.

Další informace

Nedůležitý dekorativní prvek

 


Nedůležitý dekorativní prvek
Datum poslední aktualizace stránky: 18. 3. 2011  
 
TELE DATA SYSTEM, spol.s r.o. - Klepněte pro návrat na úvodní stránku
TELE DATA SYSTEM
Finální dodávky telemetrických a řídících systémů
Důležitý grafický prvek
ČeskyČeská Vlajka
DeutschDeutsche Flagge

Důležitý grafický prvek
Přehled všech stránek dostupných na této prezentaciMapa stránek | Snadné a rychlé vyhledání libovolných informacíVyhledávání  
/ Profil firmy / Řízení kvality / Environmentální politika